Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00DX46-3013
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
5S00EV44-3013
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opintojakso