Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00EF47-3004
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF53-3003
Opintojakso suoritetaan yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opiskelijoiden kanssa
5T00EI30-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI58-3008
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.
5T00EQ00-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja. Opiskelija voi valita täydentäviin tai syventäviin opintoihinsa kaksi projektiopintojaksoa opintoihin kuuluvan pakollisen projektiopintojakson lisäksi. Projekteille tulee asettaa omat oppimistavoitteet ennen projektien aloittamista. Opintopisteet määräytyy projektin laajuuden mukaan.