Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3017
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3018
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK81-3019
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00BE47-3013
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00BJ59-3006
Opintojakso järjestetään yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opintopolun opintojen kanssa.
5T00BJ61-3016
v. 2016 korjattu sisältökuvausta
5T00BP77-3007
Nimi korjattu 11.4.2016
5T00BV72-3007
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00CY57-3006
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintokokonaisuuden kaksi aiempaa opintojaksoa5T00BE24 Energiakatselmointi ja kuntoselvitykset ja 5T00BE36 Talotekniikan elinkaaritalous ja ympäristövaikutukset. Osia näiden opintojaksojen teemoista on sisällytetty Energiaprojekti -opintojaksoon Energiajärjestelmään liittyvää opintotarjontaa on lisätty Tampere3 verkostossa.
5T00CY58-3006
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintojakson 5T00BJ70 Energiatehokkuusprojekti. Opintojakson kohteiksi pyritään saamaan todellisia selvitys- ja suunnittelukohteita. Työ tehdään monialaisissa ryhmissä yhteistyössä usean eri koulutuksen opiskelijoiden kanssa.
5T00EE79-3003
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EF17-3003
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF21-3004
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.
5T00EF23-3004
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa
5T00EF43-3001
Opintojakso liittyy opintovuoden yhteistyössä toteutettuun projektityökokonaisuuteen
5T00EF45-3001
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen
5T00EF47-3001
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF55-3001
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.