Valitut rajaukset: Talotekniikan koulutus, sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5T00BC99-3013
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita. Turvallisuuskortti- ja hätäensiapukoulutusten suorittaminen on edellytys laboratorio-, mittaus- ja työmaatehtäviä sisältäville opintojaksoille. v. 2016 lisäys: lisätty tavoitteisiin kansainvälinen viitekehys säädöksille
5T00BD78-3006
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00BE47-3006
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00BJ53-3004
v. 2016 lisätty : - kansainvälisyysnäkökulmaa - Opintojakson aikana tehdään järjestelmien perusmitoituksia ja suunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön. Projektiryhmissä yhdessä LVI- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kanssa tehdään yhteistä tietomallia suunnittelukohteesta sekä tehdään perusmitoituksia ja järjestelmäsuunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön.
5T00BJ54-3005
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen
5T00BJ55-3005
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen.
5T00BJ59-3003
Opintojakso järjestetään yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opintopolun opintojen kanssa.
5T00BJ61-3008
v. 2016 korjattu sisältökuvausta
5T00BJ72-3009
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.
5T00BJ73-3005
Opintojakso kuuluu sähköisen talotekniikan opintopolkuun, mutta se soveltuu vapaasti valittavaksi opinnoksi myös LVI-talotekniikan opiskelijoille.
5T00BP77-3003
Nimi korjattu 11.4.2016
5T00BV72-3004
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00CA75-3008
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00CY57-3003
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintokokonaisuuden kaksi aiempaa opintojaksoa5T00BE24 Energiakatselmointi ja kuntoselvitykset ja 5T00BE36 Talotekniikan elinkaaritalous ja ympäristövaikutukset. Osia näiden opintojaksojen teemoista on sisällytetty Energiaprojekti -opintojaksoon Energiajärjestelmään liittyvää opintotarjontaa on lisätty Tampere3 verkostossa.
5T00CY58-3003
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintojakson 5T00BJ70 Energiatehokkuusprojekti. Opintojakson kohteiksi pyritään saamaan todellisia selvitys- ja suunnittelukohteita. Työ tehdään monialaisissa ryhmissä yhteistyössä usean eri koulutuksen opiskelijoiden kanssa.
5N00BC76-3059
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen