Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5T00EE79-3004
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EE85-3009
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EF17-3004
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF21-3005
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.
5T00EF23-3005
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa
5T00EF43-3002
Opintojakso liittyy opintovuoden yhteistyössä toteutettuun projektityökokonaisuuteen
5T00EF45-3002
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen
5T00EF47-3002
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF55-3002
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EF57-3001
Opintojakso järjestetään yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opintopolun opintojen kanssa.
5T00EF61-3001
v. 2016 korjattu sisältökuvausta
5T00EF91-3001
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00EI32-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI58-3004
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.