Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00EK79-3036
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3041
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00EF17-3005
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF53-3002
Opintojakso suoritetaan yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opiskelijoiden kanssa
5T00EF55-3004
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EI58-3005
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3003
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.