Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3045
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3074
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3074
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK80-3045
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5N00EK81-3041
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00EE79-3005
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EE85-3012
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EF17-3005
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF21-3006
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.
5T00EF23-3006
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa
5T00EF43-3003
Opintojakso liittyy opintovuoden yhteistyössä toteutettuun projektityökokonaisuuteen
5T00EF45-3003
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen
5T00EF55-3004
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EF57-3002
Opintojakso järjestetään yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opintopolun opintojen kanssa.
5T00EF61-3002
v. 2016 korjattu sisältökuvausta