Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3035
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK79-3035
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3033
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00EE85-3009
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EF17-3004
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF27-3003
Työmaatutustumiskäyntejä monialaisessa ryhmässä yhdessä LVI-talotekniikan ja rakennusalan työnjohdon opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta edellytetään olevan hankittuna työmailla vaadittavat suojavälineet ja henkilökortit.
5T00EF47-3002
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF53-3001
Opintojakso suoritetaan yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opiskelijoiden kanssa
5T00EF55-3002
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EI58-3001
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EI58-3002
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3001
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.