Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00EK81-3019
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00CY57-3006
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintokokonaisuuden kaksi aiempaa opintojaksoa5T00BE24 Energiakatselmointi ja kuntoselvitykset ja 5T00BE36 Talotekniikan elinkaaritalous ja ympäristövaikutukset. Osia näiden opintojaksojen teemoista on sisällytetty Energiaprojekti -opintojaksoon Energiajärjestelmään liittyvää opintotarjontaa on lisätty Tampere3 verkostossa.
5T00CY58-3006
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintojakson 5T00BJ70 Energiatehokkuusprojekti. Opintojakson kohteiksi pyritään saamaan todellisia selvitys- ja suunnittelukohteita. Työ tehdään monialaisissa ryhmissä yhteistyössä usean eri koulutuksen opiskelijoiden kanssa.
5T00EF17-3003
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF23-3004
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa
5T00EF55-3001
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
3T00BJ77-3014
Harjoittelu 3.1 sijoittuu 3. opintovuoden kevääseen.
5N00EI72-3017
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3018
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen