Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3003
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK79-3005
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3008
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE52-3131
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00BE12-3014
2016 lisätty rakennustuotteiden kansainväliset vaatimukset (eurokoodit)
5T00BE47-3011
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00BJ53-3006
v. 2016 lisätty : - kansainvälisyysnäkökulmaa - Opintojakson aikana tehdään järjestelmien perusmitoituksia ja suunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön. Projektiryhmissä yhdessä LVI- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kanssa tehdään yhteistä tietomallia suunnittelukohteesta sekä tehdään perusmitoituksia ja järjestelmäsuunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön.
5T00BJ54-3009
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen
5T00BJ55-3008
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen.
5T00BJ59-3005
Opintojakso järjestetään yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opintopolun opintojen kanssa.
5T00BJ61-3013
v. 2016 korjattu sisältökuvausta
5T00BP77-3006
Nimi korjattu 11.4.2016
5T00BV72-3006
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.