Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3003
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3004
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3005
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3008
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00BE12-3014
2016 lisätty rakennustuotteiden kansainväliset vaatimukset (eurokoodit)
5T00BE27-3006
Opintokokonaisuuden sisältöä jaotellaan eri opintopoluille soveltuvaksi oppimistehtävien ja opintojakson toteutuksen avulla.
5T00BE28-3006
Opintojakson totutuksessa sisältöä jaotellaan opiskelijoiden opintopolkujen mukaisesti. 2016 kuvausta täydennetty
5T00BE29-3006
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00BE43-3013
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00BE47-3011
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.