Valitut rajaukset: Talotekniikan koulutus, sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
3T00BJ77-3009
Harjoittelu 3.1 sijoittuu 3. opintovuoden kevääseen.
5T00BC99-3013
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita. Turvallisuuskortti- ja hätäensiapukoulutusten suorittaminen on edellytys laboratorio-, mittaus- ja työmaatehtäviä sisältäville opintojaksoille. v. 2016 lisäys: lisätty tavoitteisiin kansainvälinen viitekehys säädöksille
5T00BD78-3006
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00BE04-3009
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00BE27-3005
Opintokokonaisuuden sisältöä jaotellaan eri opintopoluille soveltuvaksi oppimistehtävien ja opintojakson toteutuksen avulla.
5T00BE29-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00BE43-3010
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00BE47-3006
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00BJ50-3005
Työmaatutustumiskäyntejä monialaisessa ryhmässä yhdessä LVI-talotekniikan ja rakennusalan työnjohdon opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta edellytetään olevan hankittuna työmailla vaadittavat suojavälineet ja henkilökortit.
5T00BJ53-3004
v. 2016 lisätty : - kansainvälisyysnäkökulmaa - Opintojakson aikana tehdään järjestelmien perusmitoituksia ja suunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön. Projektiryhmissä yhdessä LVI- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kanssa tehdään yhteistä tietomallia suunnittelukohteesta sekä tehdään perusmitoituksia ja järjestelmäsuunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön.
5T00BJ55-3005
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen.