Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
3T00BJ77-3014
Harjoittelu 3.1 sijoittuu 3. opintovuoden kevääseen.
5N00EK77-3018
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3018
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK81-3019
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3115
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00BJ57-3006
Opintojakso suoritetaan yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opiskelijoiden kanssa
5T00EF17-3003
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF27-3001
Työmaatutustumiskäyntejä monialaisessa ryhmässä yhdessä LVI-talotekniikan ja rakennusalan työnjohdon opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta edellytetään olevan hankittuna työmailla vaadittavat suojavälineet ja henkilökortit.
5T00EH60-3003
Opiskelija osallistuu harjoittelun valmennukseen ennen varsinaista harjoittelujaksoa. Valmennukseen osallistuminen on edellytys varsinaisen harjoittelujaksojen aloittamiseksi.