Valitut rajaukset: Talotekniikka Poista rajaukset
5T00EF17-3005
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF53-3002
Opintojakso suoritetaan yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opiskelijoiden kanssa
5T00EF55-3004
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EI40-3003
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
5T00EI58-3005
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3003
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.
5T00EV33-3004
Harjoittelu 2 sijoittuu 2. lukuvuoden opintoihin.