Valitut rajaukset: Talotekniikka Poista rajaukset
5T00EI30-3004
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI40-3003
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
5T00EI58-3005
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EI58-3006
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3003
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.
5T00EE79-3004
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EE85-3011
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.