Valitut rajaukset: Talotekniikka Poista rajaukset
5T00EE85-3009
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EF17-3004
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF27-3003
Työmaatutustumiskäyntejä monialaisessa ryhmässä yhdessä LVI-talotekniikan ja rakennusalan työnjohdon opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta edellytetään olevan hankittuna työmailla vaadittavat suojavälineet ja henkilökortit.
5T00EF47-3002
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF47-3003
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF53-3001
Opintojakso suoritetaan yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opiskelijoiden kanssa
5T00EF55-3002
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EF55-3003
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.