Valitut rajaukset: Talotekniikka Poista rajaukset
3T00BJ77-3013
Harjoittelu 3.1 sijoittuu 3. opintovuoden kevääseen.
3T00BJ77-3014
Harjoittelu 3.1 sijoittuu 3. opintovuoden kevääseen.
5N00EK77-3013
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK77-3018
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3013
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3018
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK81-3018
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3019
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3022
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3114
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3115
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00BE18-3007
Lisäys 2016: - opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä liittyen LVI-talotekniikan sovellusprojetin harjoitustyöhön
5T00BE25-3007
Projektityö toteutetaan yhdessä sähkösuunnittelua ja rakennussuunnittelua opiskelevien opiskelijoiden kanssa, jolloin talotekniikka- ja rakennussuunnittelun yhteensovittamisen ongelmakohdat tulevat opiskelussa esille.