Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5T00EF47-3003
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF91-3003
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00EI40-3002
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
5T00EQ00-3002
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja. Opiskelija voi valita täydentäviin tai syventäviin opintoihinsa kaksi projektiopintojaksoa opintoihin kuuluvan pakollisen projektiopintojakson lisäksi. Projekteille tulee asettaa omat oppimistavoitteet ennen projektien aloittamista. Opintopisteet määräytyy projektin laajuuden mukaan.
5N00EK81-3035
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.