Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EE77-3002
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EI72-3005
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK81-3010
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00EF21-3001
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.
5T00EF23-3001
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa
5T00EH60-3002
Opiskelija osallistuu harjoittelun valmennukseen ennen varsinaista harjoittelujaksoa. Valmennukseen osallistuminen on edellytys varsinaisen harjoittelujaksojen aloittamiseksi.