Valitut rajaukset: Laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EI72-3048
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3058
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3058
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK80-3033
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5N00EK81-3044
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5O00EW33-3002
Projektinhallinnan osuus 2 op, suomen kielen ja viestinnän 3 op.