Valitut rajaukset: Laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00BE53-3087
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00CL84-3097
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK81-3005
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EO35-3001
Opiskelija osallistuu ryhmänsä yhteisiin tehtäviin. Opiskelija tiedostaa opetetun asian ja yrityksen reaalitapahtumien yhteyden. Opiskelija on motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelija osoittaa tentissä ja harjoitustöissä ymmärtävänsä opetetun asian tärkeimmät kohdat. Tarkemmat arvosanan määräytymiseen johtavat asiat selvitetään lähiopetuskerralla!
5O00EO32-3002
Työturvallisuusosiossa 80% läsnäolopakko!