Valitut rajaukset: Laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EK77-3068
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3068
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK81-3060
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5O00EW33-3003
Projektinhallinnan osuus 2 op, suomen kielen ja viestinnän 3 op.