Valitut rajaukset: Laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EI72-3013
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3014
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3014
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK80-3002
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5N00EK81-3017
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00FB66-3002
Solubiologian teoria 2 op, soluviljelyn laboratorioharjoitukset 2 op. Ei toteuteta joka vuosi
5O00EO32-3003
Työturvallisuusosiossa 80% läsnäolopakko!