Valitut rajaukset: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5N00BE53-3103
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE57-3057
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3058
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3059
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00CL84-3111
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL84-3112
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3111
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3112
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00BE52-3133
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5R00BD53-3023
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD64-3023
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erikseen kootut opintomonisteet. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD71-3011
Kirjallisuus: Järvinen Vesa, Sillanrakennustekniikan perusteet, luentomoniste TTY ja oppitunneilla nimettävät aineisto. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, demonstraatiot, harjoitustyöt.
5R00BE09-3007
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE09-3010
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE16-3005
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi
5R00BE16-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi
5R00BE63-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE64-3005
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.