Valitut rajaukset: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
T300FC50-3005
Opetus sisältää luentoja ja harjoituksia/harjoitustöitä. Harjoituksia tehdään sekä yksin että ryhmässä. Tentti suoritetaan viitenä välikokeena, jotka järjestetään sähköisinä Tabula-tentteinä oppituntien alussa. Välikokeiden aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.