Valitut rajaukset: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5R00BF00-3006
Kirjallisuus: Luentomonisteet Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia, harjoitustyö sekä itsenäistä työskentelyä. Esitiedot: Rakenteiden mitoituksen perusopinnot. Opetuskieli suomi.
5R00BF08-3024
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF08-3025
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF08-3027
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF10-3012
Kirjallisuus: Opintojakson moniste. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät ja harjoitukset. Luennointi, harjoituksia ja esimerkkejä. Case-tapauksien läpikäyntiä. Opetuskieli suomi.
5R00BF18-3008
Luentomateriaali ilmoitetaan kurssin alussa
5R00BF23-3008
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää korjausrakentamisen perusteiden hallintaa. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti, harjoitustyönä kuntoarvion laadinta.
5R00BF25-3009
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Kh- ja Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti.
5R00BF99-3011
Kirjallisuus Luentomonisteet. Kirjallisuus ja muut tietolähteet esitellään opintojakson aikana. Opetusmenetelmät Luennot, henkilökohtainen suunnittelutehtävä ja pienimuotoisia ryhmä-/yksilötehtäviä sekä tentti. Opetuskieli: suomi
5R00BH10-3008
Kirjallisuus: Murtomaa: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto 1996 sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BH48-3007
Kirjallisuus: Tunneilla määriteltävä aineisto.