Valitut rajaukset: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus Poista rajaukset
5N00CL88-3063
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5R00BD23-3025
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD23-3026
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD23-3027
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD53-3020
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD53-3021
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD53-3022
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD59-3020
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava materiaali ja muistiinpanot. Kankainen&Junnonen: Rakennuttaminen; Vuorela, Urpola, Kankainen: Johdatus rakentamistalouteen, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995, Urakkakilpailun periaatteet RT16-10182. Opetusmenetelmät: luento, opetuskeskustelu, investointilaskuharjoitus, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, työmaaekskursio ja sopimustekniikan harjoitukset.
5R00BD59-3021
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava materiaali ja muistiinpanot. Kankainen&Junnonen: Rakennuttaminen; Vuorela, Urpola, Kankainen: Johdatus rakentamistalouteen, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995, Urakkakilpailun periaatteet RT16-10182. Opetusmenetelmät: luento, opetuskeskustelu, investointilaskuharjoitus, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, työmaaekskursio ja sopimustekniikan harjoitukset.
5R00BD59-3022
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava materiaali ja muistiinpanot. Kankainen&Junnonen: Rakennuttaminen; Vuorela, Urpola, Kankainen: Johdatus rakentamistalouteen, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995, Urakkakilpailun periaatteet RT16-10182. Opetusmenetelmät: luento, opetuskeskustelu, investointilaskuharjoitus, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, työmaaekskursio ja sopimustekniikan harjoitukset.
5R00BD63-3019
Kirjallisuus: Jääskeläinen Raimo: Pohjarakennuksen perusteet, Tammertekniikka 2009 ja luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto. Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, laboratoriotyöt (ryhmiin jako), itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.
5R00BD63-3020
Kirjallisuus: Jääskeläinen Raimo: Pohjarakennuksen perusteet, Tammertekniikka 2009 ja luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto. Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, laboratoriotyöt (ryhmiin jako), itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.
5R00BD63-3021
Kirjallisuus: Jääskeläinen Raimo: Pohjarakennuksen perusteet, Tammertekniikka 2009 ja luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto. Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, laboratoriotyöt (ryhmiin jako), itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.
5R00BD64-3020
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erikseen kootut opintomonisteet. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD64-3021
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erikseen kootut opintomonisteet. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD64-3022
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erikseen kootut opintomonisteet. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD95-3005
Kirjallisuus: Eero Suominen RTK 1992: Rakentajan johtamistaito. Hokkanen, Skyttä, Strömberg, Opetushallitus, PainoPorras Oy, Jyväskylä 1996: Johtamistaito, Työlainsäädäntö ja rakennusalan työehtosopimukset. Opintojakson aikana esitetty muu materiaali ja muistiinpanot. Opetusmenetelmä: luento, opetuskeskustelu, Opetuskieli: suomi.
5R00BE14-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste ja opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt, tentti, Ryhmäopiskelu ja kenttätyöskentely (sis. opintoretket). Opetuskieli suomi
5R00BE20-3005
Kirjallisuus: Enkovaara-Haveri-Jeskanen: Rakennushankkeen kustannus- hallinta. (Uusin painos) ja muu opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt, luennot ja tentti/ryhmätentti. Esitiedot: Rakentamistalouden perusteet. Opetuskieli: suomi.