Valitut rajaukset: Laboratoriotekniikka Poista rajaukset
5N00EO35-3001
Opiskelija osallistuu ryhmänsä yhteisiin tehtäviin. Opiskelija tiedostaa opetetun asian ja yrityksen reaalitapahtumien yhteyden. Opiskelija on motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelija osoittaa tentissä ja harjoitustöissä ymmärtävänsä opetetun asian tärkeimmät kohdat. Tarkemmat arvosanan määräytymiseen johtavat asiat selvitetään lähiopetuskerralla!
5O00EO32-3002
Työturvallisuusosiossa 80% läsnäolopakko!
5N00CQ10-3021
Tt-yksikön yhteinen monialainen projekti. Projektiryhmät koostuvat useampien koulutusten opiskelijoista.