Valitut rajaukset: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5G00CZ91-3006
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 27 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.
5G00EI62-3008
Opintojaksoon on integroitu insinöörifysiikan opetussisältöjä.
5G00EI62-3009
Opintojaksoon on integroitu insinöörifysiikan opetussisältöjä.