Valitut rajaukset: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EI72-3019
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3020
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3021
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3021
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK77-3022
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3021
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3022
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3020
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5G00CZ91-3005
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 27 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.