Valitut rajaukset: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EI72-3006
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3007
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5G00CZ91-3004
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 27 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.