Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK77-3071
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3071
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3051
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00FY09-3001
Opintojaksolla painotus on käsitteiden ymmärtämisessä, ei symbolisessa laskennassa ja laskennassa (myös symbolisessa) hyödynnetään matemaattista ohjelmistoa. Osittaisderivaatassa ja useampiuloitteisessa integraalissa pysytään merkinnällisellä ja käsitteellisellä tasolla, ei mennä laskentaan. Derivaatan/integraalin osalta painotus on derivaatta-/integraalifunktion käyttämisessä, ei symbolisessa laskemisessa. Opintojaksolla on tavoiteltavaa, että opiskelijat toteuttavat määrätyn spesifikaation matemaattisella ohjelmistolla.