Valitut rajaukset: Poista rajaukset
6M00DV54-3003
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV55-3003
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00EU74-3003
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.