Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG09-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa. Suoritus edellyttää osallistumista opetukseen ellei ole saanut hyväksilukua. Ko. opintojakson suoritus on edellytys Preanalytiikan, vieritestien perusharjoittelu ja potilastutkimukset 7B00EG37opintojaksolle osallistumiseen.
7B00EG18-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa. Kurssin hyväksytty suoritus on edellytys, että voi osallistua seuraavalle opintojaksolle 7B00EG20.
7B00EG34-3007
Opintojaksoon sisältyy harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG37-3007
Opiskelija laatii jakson alussa omat tavoitteensa, joista keskustellaan yhdessä ohjaajien ja ohjaavan opettajan kanssa. Opintojakso koostuu ammattitaitoa edistävästä ohjatusta harjoittelusta sairaalan tai terveyskeskuksen tai muun soveltuvan laboratorion toimipisteessä.
7B00FP03-3005
Opintojakso tulee olla suoritettuna ennen Preanalytiikan, vieritestien perusharjoittelu ja potilastutkimukset 7B00EG37 -opintojaksoa.
7B00FP05-3005
Opintojakso oltava suoritettu ennen 1.opintovuoden ohjattua harjoittelua.
7B00FP06-3005
Opiskelija on suorittanut hyväksytysti Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus 7B00EG12 -opintojakson.
7F00EX84-3039
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.