Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG20-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG21-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa. Kaikille harjoitustunneille osallistuminen on pakollista.
7B00EG27-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa
7B00EG30-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa.
7B00EG37-3004
Opiskelija laatii jakson alussa omat tavoitteensa, joista keskustellaan yhdessä ohjaajien ja ohjaavan opettajan kanssa. Opintojakso koostuu ammattitaitoa edistävästä ohjatusta harjoittelusta sairaalan tai terveyskeskuksen tai muun soveltuvan laboratorion toimipisteessä.
7B00EG43-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00FP05-3002
Opintojakso oltava suoritettu ennen 1.opintovuoden ohjattua harjoittelua.