Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG18-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa. Kurssin hyväksytty suoritus on edellytys, että voi osallistua seuraavalle opintojaksolle 7B00EG20.
7B00EG34-3004
Opintojaksoon sisältyy harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG35-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG37-3004
Opiskelija laatii jakson alussa omat tavoitteensa, joista keskustellaan yhdessä ohjaajien ja ohjaavan opettajan kanssa. Opintojakso koostuu ammattitaitoa edistävästä ohjatusta harjoittelusta sairaalan tai terveyskeskuksen tai muun soveltuvan laboratorion toimipisteessä.
7B00FP03-3002
Opintojakso tulee olla suoritettuna ennen Preanalytiikan, vieritestien perusharjoittelu ja potilastutkimukset 7B00EG37 -opintojaksoa.
7B00FP05-3002
Opintojakso oltava suoritettu ennen 1.opintovuoden ohjattua harjoittelua.
7B00FP06-3002
Opiskelija on suorittanut hyväksytysti Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus 7B00EG12 -opintojakson.
7F00EX84-3033
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.