Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7F00EB46-3004
Arviointiin sisältyy hierontatilanteen arviointi. Arviointi on hyväksytty / hylätty ja arviointikriteerit tuodaan esille opintojakson Moodlessa. Käytännön kokeen arviointikriteerit on kuvattu alla.