Valitut rajaukset: Poista rajaukset
1L00FY55-3003
Toteutustapa: Aloituswebinaari, jonka jälkeen opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna itsenäisesti.
3E00GT93-3001
Part of 'Free Choice Studies' for Mutual Master's courses 2024. Self-paced and 100% Online course. Implementation starts in Auguest (01.08) runs throughout the year including summer break (31.07). Student can enroll at anytime during the implementation period, however needs to complete the course within stipulated time as stated in the implementation plan.
3I00GT89-3001
Part of 'Free Choice Studies' for Mutual Master's courses 2024. Self-paced and 100% Online course. Implementation starts in Auguest (01.08) runs throughout the year including summer break (31.07). Student can enroll at anytime during the implementation period, however needs to complete the course within stipulated time as stated in the implementation plan.
NY00EC67-3018
Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TAMKin tki-toiminnan kanssa ja osaamisvaatimuksilla sekä sisällöillä pyritään mahdollistamaan opiskelijan osallistuminen IPMAn sertifioitu projektiosaaja -kokeeseen (IPMA Level D tai C työkokemuksesta riippuen). Opintojakson teoreettisen osan toteutus valtaosin virtuaalinen http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/PRY_IPMA_Sertifiointi_Hakijan_ohje_D.pdf
NY00EC67-3019
Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TAMKin tki-toiminnan kanssa ja osaamisvaatimuksilla sekä sisällöillä pyritään mahdollistamaan opiskelijan osallistuminen IPMAn sertifioitu projektiosaaja -kokeeseen (IPMA Level D tai C työkokemuksesta riippuen). Opintojakson teoreettisen osan toteutus valtaosin virtuaalinen http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/PRY_IPMA_Sertifiointi_Hakijan_ohje_D.pdf
NY00FD95-3005
Opintojakso on osa yhdessä yliopiston kanssa järjestettävää opintokokonaisuutta "Johtamisviestintä valinnaisina opintoina, 20 op", johon kuuluvat seuraavat opintojaksot PVAA06 Organisaatioviestintä, 5 op (EQF 6) PVMS11 Viestinnän johtaminen, 5 op (EQF 6) PVMS02 Vuorovaikutteinen johtajuusviestintä, 5 op (EQF 7) ja tämä opintojakso NY00FD95 (yliopistolla koodi PVMS12) Johtamisviestinnän analyysi, 5 op (EQF 7)