Valitut rajaukset: Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7L00EK99-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL00-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL02-3003
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL03-3003
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL04-3003
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00FT47-3001
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla. YAMK-TARJOTIN 2022: TOTEUTUS VAIN YAMK-KÄTILÖOPISKELIJOILLE, RAJOITETTU OPISKELIJAMÄÄRÄ
7L00FU32-3002
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on TAMKilla. YAMKTARJOTIN 2022: VAIN KÄTILÖ YAMK-OPISKELIJOILLE, RAJOITETTU OPISKELIJAMÄÄRÄ.
NY00FJ81-3016
Osasuoritukset (vaihtelevat alakohtaisesti) - Ideapaperi, tiedonhakutehtävä, alustava kirjallisuuskatsaus - opinnäytetyösuunnitelma - opinnäytetyösopimus / -lupa - vertaisarviointi
NY00FJ82-3013
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - empiirisen ja/ tai teoreettisen osuuden toteuttaminen ja kirjallisen raportin kirjoittaminen - menetelmäopinnot - tietosuojailmoitus - opinnäytetyöseminaareihin ja ohjaustilanteisiin osallistuminen ja vertaisarviointi
NY00FJ83-3009
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - kirjallinen raportin viimeisteleminen ja julkaiseminen - posterin valmistaminen - plagioinnin tarkastaminen – Turnitin - kypsyysnäyte - opinnäytteen esittäminen arviointitilaisuudessa - kirjallinen (onko esitystilanteessa myös tilaa suulliselle) vertaisarviointi