Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7F00EB46-3006
Arviointiin sisältyy hierontatilanteen arviointi. Arviointi on hyväksytty / hylätty ja arviointikriteerit tuodaan esille opintojakson Moodlessa. Käytännön kokeen arviointikriteerit on kuvattu alla.
7F00EB90-3005
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
7F00EX84-3038
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.