Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG19-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG28-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00EG40-3005
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG41-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG43-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00FP05-3003
Opintojakso oltava suoritettu ennen 1.opintovuoden ohjattua harjoittelua.