Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus TAOK Poista rajaukset
1T00FT48-3001
Koulutusosio toteutetaan pääasiassa verkkokoulutuksena, joka sisältää verkkoluentoja, case-työskentelyä sekä verkkokeskustelua. Lisäksi järjestetään lähitapaamisena Thinglink–ympäristön työstämisen työpaja. 360-kuvaan perustuvaan ympäristöön luodaan oppimisaihioita kaikkien hyödynnettäväksi.​ Koulutus on osa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla-hanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.