Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus TAOK Poista rajaukset
1T00FL13-3003
Koulutus on osa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla-hanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.
1T00FL14-3001
Koulutus on osa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla-hanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.
1T00FL15-3001
Koulutus on osa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla-hanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.
1T00FL16-3001
Koulutusosio toteutetaan pääasiassa verkkokoulutuksena, joka sisältää verkkoluentoja, case-työskentelyä sekä verkkokeskustelua. Lisäksi järjestetään lähitapaamisena Thinglink–ympäristön työstämisen työpaja. 360-kuvaan perustuvaan ympäristöön luodaan oppimisaihioita kaikkien hyödynnettäväksi.​ Koulutus on osa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla-hanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.
1T00FT48-3001
Koulutusosio toteutetaan pääasiassa verkkokoulutuksena, joka sisältää verkkoluentoja, case-työskentelyä sekä verkkokeskustelua. Lisäksi järjestetään lähitapaamisena Thinglink–ympäristön työstämisen työpaja. 360-kuvaan perustuvaan ympäristöön luodaan oppimisaihioita kaikkien hyödynnettäväksi.​ Koulutus on osa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla-hanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.
1T00FT69-3001
Suoritustapa: Koulutus toteutetaan Flipped Learningin periaatteita noudattaen. Osallistujat tutustuvat ennakkoaineistoon oman aikataulunsa mukaan. Tämän jälkeen kokoonnutaan yhteisesti syventämään aihetta keskustellen ja yhteisiä oppimisaihioita rakentaen. Koulutus sisältää kolme työpajaa (osallistujien toiveiden mukaan lähi/etä/hybridi), itsenäistä ennakkoaineistoon tutustumista ja välityöskentelyä, jossa rakennetaan sosiaali- ja terveysalan opetussisältöihin kielitietoisia, visuaalisia ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäviä oppimisaihioita kaikkien osallistujien käyttöön.