Valitut rajaukset: Yrittäjyys (Proakatemia) Poista rajaukset
3H00CA61-3009
Opintojakson arviointi perustuu tiiminäyttöön, jossa koko tiimi yhdessä näyttää osaamisensa käytännönläheisessä näyttökokeessa. Näyttöviikon aikana on mahdollista tehdä useampikin näyttökoe kohdemaan toimeksiantajille. Valmentaja, tiimi itse sekä näyttökokeiden toimeksiantajat arvioivat tiimin osaamista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00CK46-3027
Opintojaksokokonaisuus (15 op) muodostuu Opinnäytetyön käynnistäminen (5 op) ja Opinnäytetyön raportointi (10 op) -opintojaksoista. Opintokokonaisuuden numeraalinen arvio merkitään Opinnäytetyön raportointi opintojaksolle.
3H00EO89-3001
Projektiopinnot suoritetaan projekteina, joita opiskelija myy ja toteuttaa oman tiimiyrityksen kautta.
3H00EO89-3002
Projektiopinnot suoritetaan projekteina, joita opiskelija myy ja toteuttaa oman tiimiyrityksen kautta.
3H00EO91-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO93-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO99-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP03-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP05-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä
3H00EP07-3001
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP07-3002
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP09-3001
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.