Valitut rajaukset: Yrittäjyys (Proakatemia) Poista rajaukset
3H00EO89-3001
Projektiopinnot suoritetaan projekteina, joita opiskelija myy ja toteuttaa oman tiimiyrityksen kautta.
3H00CA70-3006
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan teorian pohjalta tuottamiin kirjallisiin dokumentteihin. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00CK46-3021
Opintojaksokokonaisuus (15 op) muodostuu Opinnäytetyön käynnistäminen (5 op) ja Opinnäytetyön raportointi (10 op) -opintojaksoista. Opintokokonaisuuden numeraalinen arvio merkitään Opinnäytetyön raportointi opintojaksolle.