Valitut rajaukset: Yrittäjyys (Proakatemia) Poista rajaukset
3H00EO67-3002
Opintojakson arviointi perustuu tiiminäyttöön, jossa koko tiimi yhdessä näyttää osaamisensa käytännönläheisessä näyttökokeessa. Näyttökoetta arvioivat tiimi, valmentaja ja asiakas. Arviointiin vaikuttavat näyttökokeen lisäksi tiimiyrityksen määrällisten tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteet asettavat opiskelijat ja Proakatemian valmentajat yhdessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO69-3001
Tämä opintojakso on tarkoitettu matkailuosaamiseen painottuvan tiimin opiskelijoille. Opintojakson arviointi perustuu tiiminäyttöön, jossa koko tiimi yhdessä näyttää osaamisensa käytännönläheisessä näyttökokeessa. Näyttökoetta arvioivat tiimi, valmentaja ja asiakas. Arviointiin vaikuttavat näyttökokeen lisäksi tiimiyrityksen määrällisten tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteet asettavat opiskelijat ja Proakatemian valmentajat yhdessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO89-3001
Projektiopinnot suoritetaan projekteina, joita opiskelija myy ja toteuttaa oman tiimiyrityksen kautta.
3H00EO89-3002
Projektiopinnot suoritetaan projekteina, joita opiskelija myy ja toteuttaa oman tiimiyrityksen kautta.
3H00EO91-3002
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO93-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO99-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP03-3002
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP05-3001
Arvioidaan suoritusmerkinnällä