Valitut rajaukset: Yrittäjyys (Proakatemia) Poista rajaukset
3H00EO87-3003
Opintojakson arviointi perustuu tiiminäyttöön, jossa koko tiimi yhdessä näyttää osaamisensa käytännönläheisessä näyttökokeessa. Näyttöviikon aikana on mahdollista tehdä useampikin näyttökoe kohdemaan tai kansainvälisille toimeksiantajille. Valmentaja, tiimi itse sekä näyttökokeiden toimeksiantajat arvioivat tiimin osaamista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO89-3004
Projektiopinnot suoritetaan projekteina, joita opiskelija myy ja toteuttaa oman tiimiyrityksen kautta.
3H00EO91-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO93-3002
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO93-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO95-3003
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO95-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO99-3002
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO99-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP01-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä
3H00EP03-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP05-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä
3H00EP07-3004
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP09-3004
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP11-3004
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP13-3004
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen sekä tiimiltään että valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.