Valitut rajaukset: Teollisuusteknologia Poista rajaukset
5K00BG82-3012
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BH32-3013
Kirjallisuus: Seppo Haltsonen, Jaakko Levomäki, Esko T. Rautanen: Digitaalitekniikka.
5K00BH54-3014
Kirjallisuus: - Sähköinen opetusmateriaali - Jaakko Fonselius: Koneautomaatio anturit - Olli Aumala: Teollisuusprosessien mittaukset - Edited by H. Baltes, G.K. Fedder, J.G. Korvink: Sensors update. vol. 13 - Sabrie Soloman: Sensors Handbook - Handbook of modern sensors: physics, design, and applications / Jacob Fraden. 2004 - Mechatronics, principles, and applications, Godfrey C Onwubolu, 2005 Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, projektityöt, seminaarityöt
5K00BH62-3014
multilingual English-Finnish
5K00BN00-3024
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5N00BC76-3090
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00BE52-3136
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.