Valitut rajaukset: Teollisuusteknologia Poista rajaukset
5J00ET14-3005
Kurssi voi olla suomeksi tai englannisksi osallistujien kielitaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoista muista YAMK ohjelmista.
5J00ET20-3005
Kurssi voi olla suomeksi tai englanniksi osallistujien kieltaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoita muista YAMK ohjelmista.
5J00ET50-3005
Opiskelija hankkii kehittämistehtävän aiheen itse ja kohdeorganisaatio nimeää kehittämistehtävälle organisaatiosta yhteyshenkilön. Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta- tai rinnakkaisaineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Kukin opiskelija esittelee työtään opinnäytetyöseminaarissa. Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen on pakollista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyön alalta artikkeli, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyö tulee saada valmiiksi ja hyväksytyksi opintojen alusta lukien kuudennen periodin loppuun mennessä.