Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK77-3074
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3074
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5T00EF17-3006
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EH60-3006
Opiskelija osallistuu harjoittelun valmennukseen ennen varsinaista harjoittelujaksoa. Valmennukseen osallistuminen on edellytys varsinaisen harjoittelujaksojen aloittamiseksi.