Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK77-3079
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3080
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
T300DJ11-3012
Kirjallisuus Luentomonisteet. Kirjallisuus ja muut tietolähteet esitellään opintojakson aikana. Opetusmenetelmät Luennot, henkilökohtainen suunnittelutehtävä ja pienimuotoisia ryhmä-/yksilötehtäviä sekä tentti. Opetuskieli: suomi
T300FD96-3019
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.