Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00EF27-3005
Työmaatutustumiskäyntejä monialaisessa ryhmässä yhdessä LVI-talotekniikan ja rakennusalan työnjohdon opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta edellytetään olevan hankittuna työmailla vaadittavat suojavälineet ja henkilökortit.
5T00EF55-3005
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.