Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00FB66-3002
Solubiologian teoria 2 op, soluviljelyn laboratorioharjoitukset 2 op. Ei toteuteta joka vuosi
5O00EX26-3001
Projektiryhmät koostuvat useampien koulutusten opiskelijoista.