Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK77-3078
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3078
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
T300FD96-3020
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.