Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK77-3075
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3075
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK81-3051
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5P00EU94-3006
Tämä on osa TalenttiTehdas -oppintokokonaisuutta eikä sitä voi ottaa erillään siitä.
5P00EU95-3005
Tämä on osa TalenttiTendas opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillään siitä.