Valitut rajaukset: Media, musiikki ja taide Poista rajaukset
2M00FG41-3001
Opintojaksolle voi hakeutua opiskelemaan myös muista TAMKin YAMK-koulutuksista.
IM00ET96-3003
Kurssi on opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka ovat suorittaneet kurssin Finnish for Foreigners.