Valitut rajaukset: Media, musiikki ja taide Poista rajaukset
2E00CN87-3006
Arviointi perustuu media-alan yhteisiin arviointikriteereihin ks. https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/arviointi-koulutuskohtaiset Arvioinnin kohteena ovat erityisesti projekti- ja prosessiosaaminen sekä taiteellinen, tekninen ja tuotannollinen osaaminen.
2M00FG43-3001
Opintojaksolle voi hakeutua opiskelemaan myös muista TAMKin YAMK-koulutuksista.