Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5B00BL19-3012
Oppimisympäristönä toimii todellinen rakennustyömaa.
5B00CL87-3010
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00CL91-3010
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.