Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00CQ10-3021
Tt-yksikön yhteinen monialainen projekti. Projektiryhmät koostuvat useampien koulutusten opiskelijoista.
6M00BH36-3010
Opsia muutettu 2016: lisätty kiinteistöihin liittyvät sähköiset palvelut
6M00BH37-3008
Opsia muutettu 2016: lisätty kestävyyden eri näkökulmat, sähköiset viestintäkanavat ja sosiaalinen media neuvonnan välineinä
6M00BH44-3008
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Integrointi opintojaksojen "metsä omaisuutena", "metsäneuvonta" sekä "vuorovaikutus- ja esiintymistaidot" kanssa
6M00BH45-3006
Opiskelija voi lisätä yritystoiminnan osaamista osallistumalla TAMKin yrittäjyysopintoihin Opsia muutettu 2016: lisätty yritystoiminnan digitaaliset sovellukset
6M00BL45-3008
Integrointi opintojaksoihin metsä omaisuutena ja metsäneuvonta.