Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00BE53-3113
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5R00BF08-3026
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
T300DI75-3001
Kirjallisuus: Opintomoniste, Isännöitsijän käsikirja ja nimetyt KH-kortit. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti. Opetuskieli: suomi.
T300DI76-3001
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa.
T300DI77-3001
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa. Opetuskieli: Suomi.