Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00BE54-3064
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00CQ10-3021
Tt-yksikön yhteinen monialainen projekti. Projektiryhmät koostuvat useampien koulutusten opiskelijoista.