Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5K00BG82-3011
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BH62-3013
multilingual English-Finnish
5K00BJ46-3006
Kertyyvät opintopisteet sovitaan tapahtumakohtaisesti tapahtuman kestosta ja sovituista palautteista (oppimispäiväkirja jne.) riippuen.
5K00BN18-3008
Teollisuustalouden syventävä opintojakso, jatkokurssi Teollisuustalouden perusteille
5K00DM73-3003
Technology Academy, Part 1 -opintojaksolle valitut opiskelijat korvaavat tällä toteutuksella pakollisen opintojakson 5N00CQ10 Projektityö/Project Work 5 op. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa. Technology Academy, Part 1 -opintojaksolla hyvin menestynyt opiskelija voidaan myöhemmin valita Technology Academy, Part 2 - opintojaksolle, joka korvaa pakollisen opintojakson 5K00DL59 Konetekniikan työelämäprojektit. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa.
5N00BE54-3066
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00CQ10-3021
Tt-yksikön yhteinen monialainen projekti. Projektiryhmät koostuvat useampien koulutusten opiskelijoista.