Valitut rajaukset: TAMK Proakatemia Poista rajaukset
3H00EO89-3001
Projektiopinnot suoritetaan projekteina, joita opiskelija myy ja toteuttaa oman tiimiyrityksen kautta.