Valitut rajaukset: Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EK78-3001
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6T00FC23-3001
Suositellaan, että kehittämistehtävän aihe tai aihealue on valmiina hakuvaiheessa.