Valitut rajaukset: Rakennusarkkitehtikoulutus Poista rajaukset
5R00BD23-3029
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BF24-3009
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI07-3007
Opintojakso voidaan mahdollisesti järjestää projektiopintoina. Silloin maksimi toteutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.
5R00CK17-3004
Opintojakso harjoitukset kytkeytyvät lukuvuoden projektityöskentelyyn. Laskennan harjoitukset tehdään suunnittelun alussa ja lopussa. Tästä syystä opintojakso jakaantuu koko lukuvuodelle.