Valitut rajaukset: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5N00BE53-3084
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3085
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE56-3056
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
5N00BE57-3046
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3047
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3048
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3049
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5R00BD12-3021
Kirjallisuus: By 201 Betonitekniikan oppikirja (2004 tai uusin painos), opettajan jakamat monisteet ja esitteet sekä laboratoriotyöohje. Opetusmenetelmät. Luennot, laboratoriotyöt ja harjoitukset sekä teollisuusvierailu.
5R00BD17-3019
Kirjallisuus: Jääskeläinen: Geotekniikka perusteet 2009, Tammertekniikka ja luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto. Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, laboratoriotyöt (ryhmiin jako), itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi
5R00BD23-3028
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD95-3006
Kirjallisuus: Eero Suominen RTK 1992: Rakentajan johtamistaito. Hokkanen, Skyttä, Strömberg, Opetushallitus, PainoPorras Oy, Jyväskylä 1996: Johtamistaito, Työlainsäädäntö ja rakennusalan työehtosopimukset. Opintojakson aikana esitetty muu materiaali ja muistiinpanot. Opetusmenetelmä: luento, opetuskeskustelu, Opetuskieli: suomi.
5R00BE14-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste ja opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt, tentti, Ryhmäopiskelu ja kenttätyöskentely (sis. opintoretket). Opetuskieli suomi
5R00BE20-3006
Kirjallisuus: Enkovaara-Haveri-Jeskanen: Rakennushankkeen kustannus- hallinta. (Uusin painos) ja muu opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt, luennot ja tentti/ryhmätentti. Esitiedot: Rakentamistalouden perusteet. Opetuskieli: suomi.
5R00BE62-3006
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erikseen kootut opintomonisteet. Asfalttinormit ja päällystystöiden työselitykset soveltuvin osin. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tentti ja laboratoriotyöskentely.