Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Opetuskieli
Koulutus
Näytä kaikki (88)
Yksikkö
Näytä kaikki (67)
7K00FO63-3008
Ohjattu harjoittelu voidaan tehdä suunnitellusti palkallisena harjoitteluna sairaanhoitajan työsuhteessa 140 op opintojen jälkeen. Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelujaksojen paikkoja valittaessa on huomioitava harjoittelujaksojen sijoittuminen laaja-alaisesti hoitotyön eri osa- alueille. EU-direktiivin edellyttämät yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen alueet ovat Sisätautipotilaan hoitotyö, Kirurgisen potilaan hoitotyö, Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, Äitiyshuolto, Mielenterveys- ja päihdetyö, Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito, Akuutti hoito, Palliatiivinen hoitotyö ja elämän loppuvaihe sekä Vammaisuus ja vammaisten hoito.
7L00EL03-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL04-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00FT47-3002
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla. YAMK-TARJOTIN 2022: TOTEUTUS VAIN YAMK-KÄTILÖOPISKELIJOILLE, RAJOITETTU OPISKELIJAMÄÄRÄ
7L00FU32-3003
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on TAMKilla. YAMKTARJOTIN 2022: VAIN KÄTILÖ YAMK-OPISKELIJOILLE, RAJOITETTU OPISKELIJAMÄÄRÄ.
7L00FU33-3001
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla.
7L00FU34-3001
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on TAMKilla.
7L00GC21-3001
Opintojakson toteutuksesta vastaa Oulun ammattikorkeakoulu. Opintojaksolle voivat viiden ammattikorkeakoulun sopimuksen mukaisesti osallistua ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Satakunnan ammattikorkeakouluista. Intensiivipäivät järjestetään Oulussa 2.-3.10.2023. Vastuuopettajana Liisa Kiviniemi/OAMK. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, opintojakson arvosana laskee yhdellä numerolla.
7L00GC22-3001
Opintojakson toteutuksesta vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opintojaksolle voivat viiden ammattikorkeakoulun sopimuksen mukaisesti osallistua ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Satakunnan ammattikorkeakouluista. Intensiivipäivät järjestetään Satakunnan ammattikorkeakoulussa XX.-XX.11.2023. Vastuuopettaja Mikko Nieminen/SAMK. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, opintojakson arvosana laskee yhdellä numerolla.
7L00GC26-3001
Opintojakso on osa kliinisen asiantuntijan mielenterveys- ja päihdetyön opintojen kokonaisuutta ja sille voivat osallistua näissä opinnoissa opiskelevat tutkinto- ja polkuopiskelijat. Opintojakso kytkeytyy läheisesti kliinisen mielenterveys- ja päihdetyön opintojaksoihin, kulkien näiden opintojaksojen rinnalla koko koulutuksen ajan. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista myös kllinisen asiantuntijan mielenterveys- ja päihdetyön opintojen muille opintojaksoille.