Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Koulutus
Näytä kaikki (64)
Yksikkö
Näytä kaikki (51)
Ilmoittautuminen
5N00EK79-3003
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3002
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK86-3001
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5O00EV62-3001
Tämä opintojakso on osa 16LATE opetussuunitelmassa olevaa Analyyttinen kemia 7 op opintojaksoa