Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Koulutus
Näytä kaikki (80)
Yksikkö
Näytä kaikki (63)
Ilmoittautuminen
1T00FT48-3001
Koulutusosio toteutetaan pääasiassa verkkokoulutuksena, joka sisältää verkkoluentoja, case-työskentelyä sekä verkkokeskustelua. Lisäksi järjestetään lähitapaamisena Thinglink–ympäristön työstämisen työpaja. 360-kuvaan perustuvaan ympäristöön luodaan oppimisaihioita kaikkien hyödynnettäväksi.​ Koulutus on osa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla-hanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.
1T00FT69-3001
Suoritustapa: Koulutus toteutetaan Flipped Learningin periaatteita noudattaen. Osallistujat tutustuvat ennakkoaineistoon oman aikataulunsa mukaan. Tämän jälkeen kokoonnutaan yhteisesti syventämään aihetta keskustellen ja yhteisiä oppimisaihioita rakentaen. Koulutus sisältää kolme työpajaa (osallistujien toiveiden mukaan lähi/etä/hybridi), itsenäistä ennakkoaineistoon tutustumista ja välityöskentelyä, jossa rakennetaan sosiaali- ja terveysalan opetussisältöihin kielitietoisia, visuaalisia ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäviä oppimisaihioita kaikkien osallistujien käyttöön.
2E00CP39-3006
Toteutetaan yhteistyössä opinnäytteen suunnittelua ja tutkimusmenetelmiä käsittelevien kurssien kanssa.
2E00EW14-3003
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW15-3003
Luovan sisällöntuotannon opintosuunnan opiskelijoille.
2E00EW18-3004
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EW61-3002
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
2E00EW62-3003
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.