Valitut rajaukset: Älykäs uusiutuva sähköenergiatuotanto YAMK Poista rajaukset
NY00FJ82-3020
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - empiirisen ja/ tai teoreettisen osuuden toteuttaminen ja kirjallisen raportin kirjoittaminen - menetelmäopinnot - tietosuojailmoitus - opinnäytetyöseminaareihin ja ohjaustilanteisiin osallistuminen ja vertaisarviointi