Valitut rajaukset: Älykäs uusiutuva sähköenergiatuotanto YAMK Poista rajaukset
5U00FT66-3002
Opintojaksolla tuulivoimatekniikka havainnollistetaan TAMKin omilla laitteistoilla sekä mahdollisella kohdevierailulla tuulipuistoon.