Valitut rajaukset: Avoin AMK Poista rajaukset
5N00EK79-3004
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK86-3002
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5R00BF20-3008
Kirjallisuus: Luentomoniste, Isännöitsijän käsikirja, voimassaoleva asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
7K00CM95-3011
Tarkat toetutusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin elokuussa.
7K00CM95-3012
Tarkat toetutusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin elokuussa.