Valitut rajaukset: Kansainvälinen myynti ja myynnin johtaminen YAMK Poista rajaukset
1800EB30-3001
Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte.