Valitut rajaukset: 01.08.2023 - 30.06.2024 Poista rajaukset
1L00FO50-3006
Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.
1L00FO92-3007
Itsenäistä tai pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kohdeorganisaatiossa tai kehittämishankkeessa. Ohjaajan kanssa käytyjä keskusteluja ohjauskeskusteluja, kirjallisuuteen perehtymistä, kehittämistyön toteuttaminen, raportointi ja esittely. Opintojakso on mahdollista toteuttaa missä tahansa opintojen vaiheessa.
7L00EL04-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
5N00EK77-3061
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.