Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK79-3023
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.