Valitut rajaukset: 01.06.2022 - 15.08.2022 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Koulutus
Näytä kaikki (67)
Ilmoittautuminen
1L00FO50-3005
Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.
5S00BU75-3007
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
5S00EV44-3010
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opintojakso
5T00EE79-3004
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EF45-3002
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen
5T00EF57-3001
Opintojakso järjestetään yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opintopolun opintojen kanssa.
5T00EF61-3001
v. 2016 korjattu sisältökuvausta
5T00EF91-3001
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00EF91-3003
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00EI02-3003
Opintojakso liittyy kiinteästi opintokokonaisuuteen LVI-talotekniikka toimitiloissa ja opintojaksolla tehdään yhteisiä harjoitustehtäviä muiden ko. opintokokonaisuuden opintojaksojen kanssa. Monialainen yhteistyö muiden tekniikka-alojen kanssa