Valitut rajaukset: 01.06.2020 - 15.08.2020 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Koulutus
Näytä kaikki (60)
Ilmoittautuminen
5J00ET20-3002
Kurssi voi olla suomeksi tai englanniksi osallistujien kieltaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoita muista YAMK ohjelmista.
5J00ET50-3002
Opiskelija hankkii kehittämistehtävän aiheen itse ja kohdeorganisaatio nimeää kehittämistehtävälle organisaatiosta yhteyshenkilön. Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta- tai rinnakkaisaineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Kukin opiskelija esittelee työtään opinnäytetyöseminaarissa. Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen on pakollista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyön alalta artikkeli, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyö tulee saada valmiiksi ja hyväksytyksi opintojen alusta lukien kuudennen periodin loppuun mennessä.
5K00BG82-3011
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BN00-3025
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3026
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3027
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3028
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3029
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00CQ12-3005
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Oppimateriaali: Opetusmonisteet tai luentokalvot Hoffren J., Saarela O., Lentotekniikan perusteet, 2008 Anderson J.D., Anderson J., Introduction to Flight (McGraw-Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering), 2004
5K00CQ14-3004
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Litterature: Aircraft Electrical and Electronic Systems David Wyatt, Mike Tooley, 2009
5K00CQ17-3004
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Opintomateriaali: Moir I., Seabridge A., Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration, 3rd Edition, 2008, Farokhi S., Aircraft Propulsion, 2nd Edition, 2014, Lombardo  D., Advanced Aircraft Systems, 1993, Koivisto R., Jokinen J., Suihkumoottorit
5K00CY00-3004
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 26 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.