Valitut rajaukset: 01.08.2019 - 30.06.2020 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Koulutus
Näytä kaikki (41)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7L00CS88-3002
Suunnittelu- ja toteutusvastuu: TAMK, Metropolia, Novia, OAMK
5P00BQ69-3005
- Opiskelija voi osallistua matkalle vain osallistuttuaan julkaisun tekemiseen - opiskelija voi osallistua vain julkaisun toteutukseen jolloin opintopistemäärä on 2 op - this project is not available for international students
5R00BF20-3008
Kirjallisuus: Luentomoniste, Isännöitsijän käsikirja, voimassaoleva asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.