Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Opetuskieli
Koulutus
Näytä kaikki (59)
Yksikkö
Näytä kaikki (48)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5R00BF30-3006
Kirjallisuus: Luentomonisteet Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia, harjoitustyö sekä itsenäistä työskentelyä. Esitiedot: Rakenteiden mitoituksen perusopinnot. Opetuskieli suomi.
5R00BF31-3005
Edeltävät opinnot Statiikka, Lujuusoppi, Statiikan jatkokurssi Kirjallisuus Luentomoniste Outinen,Koski,Salmi Lujuusopin perusteet Pentti Loikkanen Rakenteiden statiika 1 ja 2 Lassila,Pyy,Ranta,Räsänen,Saikkonen,Suosalo Lujuusoppi Opetusmenetelmät Aktivoiva luento, itsenäinen opiskelu, etätehtävät,harjoitukset, harjoitustyö, välikokeet ja tentti. Opetuskieli Suomi
5R00BF32-3005
Ennakkotietovaatimukset: R-1012 Statiikka ja R-1061 Lujuusoppi Kirjallisuus: Risto Lilja Teräsrakenteet cd-rom Opetusjärjestelyt: Aktivoiva luento, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, harjoitukset, tentti.
5R00BH10-3007
Kirjallisuus: Murtomaa: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto 1996 sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BH33-3009
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla jaettava aineisto. Ratu aikataulukirja, Ratu rakentamisen ajallinen suunnittelu, ATK ohjelmien käyttöoppaat. Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, tuntiharjoitukset, ryhmätyöt, ATK-harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.
5R00BH38-3004
Edeltävät opinnot: Statiikka, Lujuusoppi, Statiikan jatkokurssi ja Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi Kirjallisuus: Luentomoniste, Matti Hakala, Lujuusopin elementtimenetelmä, Hannu Outinen Lujuusopin elementtimenetelmän käyttö Opetusmenetelmät Aktivoiva luento, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, harjoitukset ja tentti.
5R00BH48-3006
Kirjallisuus: Tunneilla määriteltävä aineisto.
5R00BH71-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste ja Manner: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös (tuorein painos) sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI07-3007
Opintojakso voidaan mahdollisesti järjestää projektiopintoina. Silloin maksimi toteutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.
5R00CJ97-3005
Opintojakso on tarkoitettu toteutettavaksi kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden yhteisprojektina. Opintojakson yksityiskohtainen toteutus riippuu vaihto-opiskelijoiden määrästä.
5R00CK17-3004
Opintojakso harjoitukset kytkeytyvät lukuvuoden projektityöskentelyyn. Laskennan harjoitukset tehdään suunnittelun alussa ja lopussa. Tästä syystä opintojakso jakaantuu koko lukuvuodelle.