Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Koulutus
Näytä kaikki (54)
Yksikkö
Näytä kaikki (47)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5R00BH71-3004
Kirjallisuus: Luentomoniste ja Manner: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös (tuorein painos) sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI04-3004
Kirjallisuus: Olkkonen, Kaleva ja Land: Toimitilasijoittaminen - Markkinat, Strategia, Analyysi; 2 painos sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI07-3006
Opintojakso voidaan mahdollisesti järjestää projektiopintoina. Silloin maksimi toteutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.
5R00BI08-3004
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa.
5R00BI09-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste, Kiinteistönvälittäjän käsikirja (tuorein painos) sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BN63-3002
Kirjallisuus: By 201 ja Betoninormit, opettajan jakamat monisteet. Opetusmenetelmät. Luennot, laboratoriotyöt ja aktivoivat harjoitukset.
5S00BL82-3014
Opintojakson suorittaminen ja osaamisen saavuttaminen edellyttää opiskelijalta positiivista asennetta, ahkeruutta, ajankäyttöä aiheen parissa sekä osoitetun oppimateriaalin hankintaa ja käyttöä.
5S00BL95-3012
Opintojakson suorittaminen ja osaamisen saavuttaminen edellyttää opiskelijalta positiivista asennetta, ahkeruutta, ajankäyttöä aiheen parissa sekä osoitetun oppimateriaalin hankintaa ja käyttöä.
5S00BM05-3005
Opintojakson yhteydessä on mahdollisuus suorittaa säteilylain (592/1991) 18 §:ssä tarkoitetun säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys alalla "Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa".